Active Office 2016 nhanh chóng bằng code

1. Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của quý khách trong quá trình quý khách tương tác với Các Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
Dưới đây là các nguồn thông tin được chúng tôi thu thập:
• Thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi thu thập bất kỳ thông tin nào quý khách cung cấp liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi.
• Thông tin tự động: Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi quý khách tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Chúng tôi sử dụng camera và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là “camera”) để nhận diện người và phương tiện ra vào các cơ sở kinh doanh và các khu vực thuộc quản lý của chúng tôi.
• Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về quý khách từ các nguồn khác, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, đối tác và các nguồn công khai có sẵn.