Tuesday , November 19 2019
Home | GAME | Game Anh Hùng Trung Hoa

Game Anh Hùng Trung Hoa

Cấu Hình
   OS: Windows XP/ Vista/ 7
    CPU: Pen 2.2GHz
RAM: 512MB
VGA: GeForce FX 5700 hoặc ATI Radeon 9700
H.DD: 1.2 GB free
Dirext X 9.0c

Download

This content is locked.

Please login and comment To Unlock The Content!

About duongthien

Đam mê công nghệ, thích xem bóng đá và nghe nhạc hoà tấu.

One comment

  1. Nguyễn Đình Phước

    hello

Leave a Reply