Thứ Tư , Tháng Tư 14 2021

Game Anh Hùng Trung Hoa

Cấu Hình
   OS: Windows XP/ Vista/ 7
    CPU: Pen 2.2GHz
RAM: 512MB
VGA: GeForce FX 5700 hoặc ATI Radeon 9700
H.DD: 1.2 GB free
Dirext X 9.0c

Download

This content is locked.

Please login and comment To Unlock The Content!

About duongthien

Đam mê công nghệ, thích xem bóng đá và nghe nhạc hoà tấu.