Thứ Năm , Tháng Năm 13 2021

PHOTOSHOP

Photoshop, chuyên mục sẽ bao gồm các bài viết về plugin, style, gradient, action,… cho Photoshop.

Beauty Skin Care Extension Panel for Photoshop

Beauty Skin care adalah Extension panel yang di rancang khusus untuk Retouching foto, baik itu foto model, wedding, preeweding maupun fashion photography, Extension panel ini sangat mudah sekali di gunakan, sehingga dapat di gunakan bagi Retoucher, fotografer profesional atau pemula dan bagi anda yang ingin belajar lebih jauh tentang proses …

Read More »

Image Motion V1.3 for Photoshop

ImageMotion 1.3 – Extension Photoshop for animation images A comprehensive design toolfor adding animation to your images. With millions of people taking billions of pictures, what can you do to make your images stand apart? Don’t settle for just taking pictures, be taken by your pictures. Motion evokes emotion. We …

Read More »

Delicious Retouch 4.1.0 for Photoshop

Delicious Retouch 4.0 For Photoshop CC – CC2018 Win/Mac Delicious Retouch 4.1.0 là một plugin Photoshop mạnh mẽ và được rất nhiều các chuyên gia nhiếp ảnh sử dụng cho việc chỉnh sửa chân dung và cơ thể với tốc độ nhanh chóng. Tính năng Làm mềm da và loại …

Read More »