Thứ Hai , Tháng Tư 19 2021

[320kbps]Khách Mời Thần Bí – Lâm Hựu Gia

Tracklist:
01. 眼色 (The Gaze)
02. 神秘嘉宾 (Mystery Guest)
03. 爱情是圆的 (Love Goes In Circles)
04. 伯乐 (Admirer)
05. 请说 (Please Speak)
06. 病态 (Morbid)
07. 残酷月光 (Cruel Moonlight)
08. 慢一点 (Slow Down)
09. 心有林夕 (A Connection To Lin Xi)
10. 再别康桥 (Farewell To Cambridge)
11. 传说 (Legend) ft. Jade Liu

Download

This content is locked.

Please login and comment To Unlock The Content!

About duongthien

Đam mê công nghệ, thích xem bóng đá và nghe nhạc hoà tấu.

Trả lời