Wednesday , July 24 2019
Home | MUSIC | Chinese | [320kbps]Khách Mời Thần Bí – Lâm Hựu Gia

[320kbps]Khách Mời Thần Bí – Lâm Hựu Gia

Tracklist:
01. 眼色 (The Gaze)
02. 神秘嘉宾 (Mystery Guest)
03. 爱情是圆的 (Love Goes In Circles)
04. 伯乐 (Admirer)
05. 请说 (Please Speak)
06. 病态 (Morbid)
07. 残酷月光 (Cruel Moonlight)
08. 慢一点 (Slow Down)
09. 心有林夕 (A Connection To Lin Xi)
10. 再别康桥 (Farewell To Cambridge)
11. 传说 (Legend) ft. Jade Liu

Download

About duongthien

Đam mê công nghệ, thích xem bóng đá và nghe nhạc hoà tấu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *