Thứ Năm , Tháng Tư 15 2021

[APE]流行红 – Cung Nguyệt

Tracklist:

01. End of the World / 天涯
02. Toxic Perfume / 香水有毒
03. Chrysanthemum Taiwan / 菊花台
04. Love 100% / 恋爱百分百
05. That Night / 那一夜
06. Today You Marry Me / 今天你要嫁给我
07. Endearment / 亲密爱人
08. Thousands of Miles Away / 千里之外
09. Does Not Fall Back / 秋天不回来
10. Small Wei / 小薇
11. You Are My Roses / 你是我的玫瑰花
12. Ningxia / 宁夏
13. As a Summer As a Fall / 一个像秋天一个像夏天
14. Invisible Wings / 隐形的翅膀

Download

This content is locked.

Please login and comment To Unlock The Content!

About duongthien

Đam mê công nghệ, thích xem bóng đá và nghe nhạc hoà tấu.

Trả lời