Wednesday , June 19 2019
Home | MUSIC | Chinese | [APE]Because of Love – 群星

[APE]Because of Love – 群星

Tracklist:

01.因为爱情
02.爱的血泪史
03.新贵妃醉酒
04.伤心城市
05.赤裸裸的离开
06.不要在我转身之后掉泪
07.爱情美酒分给谁
08.再见亦是朋友
09.我爱上了你
10.大声喊出我爱你
11.漂亮的姑娘就要嫁人了
12.谢谢你的爱
13.三天

Download

About duongthien

Đam mê công nghệ, thích xem bóng đá và nghe nhạc hoà tấu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *