Thứ Hai , Tháng Tư 19 2021

[APE]Hiên Viên Kiếm – Thiên Chi Ngân [Soundtrack]

Tracklist:

01.陈靖仇Ⅰ

02.诗梦

03.月河雪

04.隋郡

05.魔王砦

06.大唐曙光

07.大雁岭

08.陈靖仇Ⅱ

09.氐人之国

10.黑暗之心

11.女娲石Ⅰ

12.桃源仙境

13.三个人的时光

14.阿仇的笛声

15.天净沙

16.如梦令

17.昔影

18.然翁御剑

19.天外村

20.九州之土

21.宁珂郡主

22.大隋帝国

23.宇文之影

24.不祥时刻

25.逆袭

26.决死行

27.诀别

28.女娲石Ⅱ

29.忘尘

30.如忆玉儿曲

31.永远的三人时光

Download

This content is locked.

Please login and comment To Unlock The Content!

About duongthien

Đam mê công nghệ, thích xem bóng đá và nghe nhạc hoà tấu.

Trả lời