Thứ Tư , Tháng Tư 14 2021

[APE]Võ Lâm Truyền Kỳ – Hoa Địa Vi Lao[Soundtrack] – Various Artists

Tracklist:
1、大英雄 演唱:倮伍阿木 Đại anh hùng – Diễn xướng : Luo Wu E Mu
2. 划地为牢-羽.泉 Hoa địa vi lao – Vũ . Tuyền
3、剑侠情 演唱:陈妃平 Kiếm hiệp tình – Diễn xướng : Trần Phi Bình
4、爱的废墟 演唱:俞静 Ái đích phế khư – Diễn xướng : Du Tĩnh
5、纵横江湖 演唱:彝人制造 Tung hoành giang hồ – Diễn xướng : Yi Ren Zhi Zao
6、天仙子 演唱:谢雨欣 Thiên tiên tử – Diễn xướng : Tạ Vũ Hân
7、笑问情缘 演唱:白梦、罗晓音
Tiếu vấn tình duyến – Diễn xướng : Bạch Mộng, La Hiểu Âm
8、爱的废墟 演唱:罗晓音 Ái đích phế khư – Diễn xướng : La Hiểu Âm
9、满江红 演唱:西山居众里 Mãn giang hồng – Diễn xướng : Tây San Cư Chúng Lý
10.大英雄(配乐) Đại anh hùng ( phối nhạc )
11.划地为牢(配乐) Hoa địa vi lao ( phối nhạc )
12.剑侠情(配乐) Kiếm hiệp tình ( phối nhạc )

Download

This content is locked.

Please login and comment To Unlock The Content!

About duongthien

Đam mê công nghệ, thích xem bóng đá và nghe nhạc hoà tấu.

Trả lời