Chủ Nhật , Tháng Tư 18 2021

[FLAC] Nói xa là xa – Viên Á Duy | 说散就散 – 袁娅维

 

说散就散 – 袁娅维
Being Apart – Tia Ray
Nói Xa Là Xa- Viên Á Duy

抱一抱 就当作从没有在一起
Bào yī bào jiù dàng zuò cóng méi yǒu
zài yī qǐ
Let’s give each other a hug,And treat it
as if we were never together
Ôm một lần sau cuối rồi thì xem như
chưa từng bên nhau bao giờ

好不好 要解释都已经来不及
Hǎo bù hǎo yào jiě shì dōu yǐ jīng lái bu jí
Would this be ne?,Since
it’s too late for any explanation
Có được không anh, giờ đây đã chẳng kịp để giải thích nữa rồi

算了吧 我付出过什么没关系
Suàn le ba wǒ fù chū guò shèn me méi guān xì
Forget it,What I have sacriced
doesn’t matter
Thôi anh nhé,em đã hi sinh đủ rồi , giờ thì mặc kệ nhau đi

我忽略自己 就因为遇见你
Wǒ hū lüè zìjǐ jiù yīn wèi yù jiàn nǐ
I neglect myself,Upon meeting you
Em buông xuôi chính mình chỉ bởi vì gặp gỡ anh

没办法 好可怕 那个我 不像话
Méi bàn fǎ hǎo kě pà nà gè wǒ bù xiàng huà
There’s no other solution, how scary
I was out of my own control
Chẳng còn cách nào khác, thật đáng sợ , con người em vô lí vậy đấy

一直奋不顾身 是我太傻
Yī zhí fèn bù gù shēn shì wǒ tài shǎ
Giving it all,How foolish I was
Cứ cho đi hết mình là bởi em quá dại khờ thôi

说不上爱别说谎 就一点喜欢
Shuō bu shàng ài bié shuō huǎng jiù yī diǎn xǐhuān
That wasn’t love, don’t lie, That was just a droplet of affection
Không thể ngỏ lời yêu thì đừng dối gian nhau, xem như rung động nhất
thời thôi mà

说不上恨别纠缠 别装作感叹
Shuō bu shàng hèn bié jiū chán bié zhuāng zuò gǎn tàn
That wasn’t hatred, let’s stop the entanglement, let’s shake off that act of
regret
Không thể oán hận thì đừng giày vò nhau thế nữa, đừng vờ như thở than

就当作我太麻烦 不停让自己受伤
Jiù dàng zuò wǒ tài má fan bù tíng ràng zì jǐ shòu shāng
Just treat it as I was being troublesome,
Looking for ways to hurt myself
Xem như em dính phải rắc rối , luôn khiến bản thân chịu tổn thương khôn
nguôi

 

我告诉我自己 感情就是这样
Wǒ gào sù wǒ zì jǐ gǎn qíng jiù shì zhè yàng
I told myself,This is how a relationship is
Em luôn tự nhắc mình tình yêu là vậy đấy

怎么一不小心太疯狂
Zěn me yī bù xiǎo xīn tài fēng kuáng
How we would accidentally fall into the world of craziness
Không cẩn thận chút thôi là cuồng si ngay đó mà

抱一抱 再好好觉悟不能长久
Bào yī bào zài hǎo hǎo jué wù bù néng cháng jiǔ
Let’s give each other a hug,And learn that this wouldn’t last
Ôm nhau rồi em mới sực tỉnh ngộ tình mình chẳng thể dài lâu mãi

好不好 有亏欠我们都别追究
Hǎo bù hǎo yǒu kuī qiàn wǒmen dōu bié zhuī jiù
Would this be ne?Let’s
not pursue the debts that we owe each other
Được không đây, có nợ nần gì cũng xin đừng truy cứu nữa

算了吧 我付出再多都不足够
Suàn le ba wǒ fù chū zài duō dōu bù zú gòu
Forget it,However much I sacrice,
it would never be enough
Thôi anh nhé , dù phải trả giá bao nhiêu đi nữa thì cũng không đủ đâu

我终于得救 我不想再献丑
Wǒ zhōng yú dé jiù wǒ bù xiǎng zài xiàn chǒu
I am nally
saved from embarrassing myself
Cuối cùng rồi em cũng được giải thoát, chẳng muốn lại đọa đày thêm nữa

没办法 不好吗 大家都 不留下
Méi bàn fǎ bù hǎo ma dà jiā dōu bù liú xià
There’s no other solution,Isn’t it good that none of us had stayed?
Kết thúc đi, không được sao , chẳng ai níu giữ nữa đâu

一直勉强相处 总会累垮
Yī zhí miǎn qiáng xiāng chǔ zǒng huì lèi kuǎ
Forcing ourselves to bear with each other,We would eventually wear out
Cứ ngập ngừng miễn cưỡng bên nhau như vậy chỉ càng hắt hiu đời nhau
thôi.

说不上爱别说谎 就一点喜欢
Shuō bu shàng ài bié shuō huǎng jiù yī diǎn xǐhuān
That wasn’t love, don’t lie, That was just a droplet of affection
Không thể ngỏ lời yêu thì đừng dối gian nhau, xem như rung động nhất
thời thôi mà

说不上恨别纠缠 别装作感叹
Shuō bu shàng hèn bié jiū chán bié zhuāng zuò gǎn tàn
That wasn’t hatred, let’s stop the entanglement, let’s shake off that act of
regret
Không thể oán hận thì đừng giày vò nhau thế nữa, đừng vờ như thở than

就当作我太麻烦 不停让自己受伤
Jiù dàng zuò wǒ tài má fan bù tíng ràng zì jǐ shòu shāng
Just treat it as I was being troublesome,
Looking for ways to hurt myself
Xem như em dính phải rắc rối , luôn khiến bản thân chịu tổn thương khôn
nguôi

我告诉我自己 感情就是这样
Wǒ gào sù wǒ zì jǐ gǎn qíng jiù shì zhè yàng
I told myself,This is how a relationship is
Em luôn tự nhắc mình tình yêu là vậy đấy

怎么一不小心太疯狂
Zěn me yī bù xiǎo xīn tài fēng kuáng
How we would accidentally fall into the world of craziness
Không cẩn thận chút thôi là cuồng si ngay đó mà

别后悔 就算错过
Let’s not regret,Even if we missed each other
Đừng hối hận chi , xem như ta đã lạc bước đi nhau thôi mà

在以后 你少不免想起我
I will cross your mind in the future
Dù mai này anh có đôi lần thoáng chợt nhớ đến em

还算不错
That doesn’t sound too bad
Vậy cũng tốt lắm rồi

当我不在你会不会难过
Would you be sad when I’m no longer there?
Khi chẳng còn em kề bên nữa thì anh có buồn lắm không

你够不够我这样洒脱
I have let everything go,Could you even do it?
Anh có cảm thấy tự do thoải mái như em không?

说不上爱别说谎 就一点喜欢
Shuō bu shàng ài bié shuō huǎng jiù yī diǎn xǐhuān
That wasn’t love, don’t lie, That was just a droplet of affection
Không thể ngỏ lời yêu thì đừng dối gian nhau, xem như rung động nhất
thời thôi mà

说不上恨别纠缠 别装作感叹
Shuō bu shàng hèn bié jiū chán bié zhuāng zuò gǎn tàn
That wasn’t hatred, let’s stop the entanglement, let’s shake off that act of
regret
Không thể oán hận thì đừng giày vò nhau thế nữa, đừng vờ như thở than

将一切都体谅 将一切都原谅
Jiāng yī qiè dōu tǐ liàng jiāng yī qiè dōu yuán liàng
Let’s understand,Let’s forgive
Biết cảm thông và tha thứ cho nhau mọi điều

我尝试找答案 而答案很简单
Wǒ cháng shì zhǎo dá àn ér dá àn hěn jiǎn dān
I’ve tried to search for an answer,Yet it was simple
Em cố tìm ra câu trả lời ,nào ngờ lại đơn giản đến vậy

简单得很遗憾
Jiǎn dān dé hěn yí hàn
It was so simple that it was kind of a pity
Đơn giản đến mức phải ngậm ngùi bao xót xa tiếc nuối

因为成长 我们逼不得已要习惯
Yīn wéi chéng zhǎng wǒmen bī bù dé yǐ yào xí guàn
Because of growth,We have to get used to it
Chỉ bởi đã trưởng thành rồi , ta phải đành tập đương đầu với số phận
nghiệt ngã thôi

因为成长 我们忽尔间说散就散
Yīn wéi chéng zhǎng wǒmen hū ěr jiān shuō sàn jiù sàn
Because of growth,We grew apart suddenly,Helplessly.
Chỉ bởi trưởng thành rồi ,ta bất chợt lỡ lời nói xa nhau là xa thật sao

Download

This content is locked.

Please login and comment To Unlock The Content!

About duongthien

Đam mê công nghệ, thích xem bóng đá và nghe nhạc hoà tấu.

Trả lời