Thứ Hai , Tháng Tư 19 2021

[FLAC]Classic Songs Last For Thirty Years – Gong Yue

Tracklist:

01 在那桃花盛开的地方 4:17
02 父老乡亲 4:28
03 信天游 4:07
04 天路 4:47
05 妈妈的吻 3:43
06 敢问路在何方 4:37
07 梦驼铃 3:47
08 太湖美 4:03
09 九九艳阳天 4:32
10 外婆的澎湖湾 4:41
11 中华民谣 4:35
12 常回家看看 4:36
13 说句心里话 4:55

Download

This content is locked.

Please login and comment To Unlock The Content!

About duongthien

Đam mê công nghệ, thích xem bóng đá và nghe nhạc hoà tấu.

Trả lời