Thứ Năm , Tháng Năm 13 2021

[FLAC]Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 [Soundtrack]

Tracklist:

01 – 御剑江湖.
02 – 玉满堂
03 – 情牵
04 – 水柔声
05 – 还魂草
06 – 青玉案
07 – 玄色风
08 – 流转虹
09 – 沧桑叹
10 – 紫陌丰田
11 – 临江仙
12 – 望海潮
13 – 降妖谱
14 – 凄凉雪
15 – 洞天福地
16 – 步云登仙
17 – 月迷踪
18 – 紫鸦乌
19 – 铁索镇妖
20 – 魔剑诀
21 – 仗剑
22 – 临危
23 – 魔剑斩妖
24 – 轮回
25 – 御剑江湖(加长版)

Download

This content is locked.

Please login and comment To Unlock The Content!

About duongthien

Đam mê công nghệ, thích xem bóng đá và nghe nhạc hoà tấu.

One comment

Trả lời