Thursday , November 21 2019
Home | MUSIC | Chinese | [FLAC]Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 [Soundtrack]

[FLAC]Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3 [Soundtrack]

Tracklist:

01 – 御剑江湖.
02 – 玉满堂
03 – 情牵
04 – 水柔声
05 – 还魂草
06 – 青玉案
07 – 玄色风
08 – 流转虹
09 – 沧桑叹
10 – 紫陌丰田
11 – 临江仙
12 – 望海潮
13 – 降妖谱
14 – 凄凉雪
15 – 洞天福地
16 – 步云登仙
17 – 月迷踪
18 – 紫鸦乌
19 – 铁索镇妖
20 – 魔剑诀
21 – 仗剑
22 – 临危
23 – 魔剑斩妖
24 – 轮回
25 – 御剑江湖(加长版)

Download

This content is locked.

Please login and comment To Unlock The Content!

About duongthien

Đam mê công nghệ, thích xem bóng đá và nghe nhạc hoà tấu.

Leave a Reply