Wednesday , July 24 2019
Home | MUSIC | Chinese | Journey – Tôn Nam | 旅途 – 孙楠[FLAC]

Journey – Tôn Nam | 旅途 – 孙楠[FLAC]

专辑名称:旅途
专辑歌手:孙楠
语言:普通话

风格:流行

版权提供:北京缘分天空文化传播有限公司
出版发行:新汇集团上海声像出版社有限公司

Tracklist:

1. My Summer Rain – Tôn Nam (Sun Nan)

2. Happiness In Hand – Tôn Nam (Sun Nan)

3. Forgive – Tôn Nam (Sun Nan)

4. Commitment – Tôn Nam (Sun Nan)

5. We – Tôn Nam (Sun Nan)

6. Please Don’T Leave Me – Tôn Nam (Sun Nan)

7. Perhaps In – Tôn Nam (Sun Nan)

8. Charming Island – Tôn Nam (Sun Nan)

9. Journey – Tôn Nam (Sun Nan)

10. We All Need To – Tôn Nam (Sun Nan)

11. Old Wounds – Tôn Nam (Sun Nan)

12. Sense Of Direction – Tôn Nam (Sun Nan)

13. Can’T Wait – Tôn Nam (Sun Nan)

Download

About duongthien

Đam mê công nghệ, thích xem bóng đá và nghe nhạc hoà tấu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *