Thứ Tư , Tháng Tư 14 2021

Journey – Tôn Nam | 旅途 – 孙楠[FLAC]

专辑名称:旅途
专辑歌手:孙楠
语言:普通话

风格:流行

版权提供:北京缘分天空文化传播有限公司
出版发行:新汇集团上海声像出版社有限公司

Tracklist:

1. My Summer Rain – Tôn Nam (Sun Nan)

2. Happiness In Hand – Tôn Nam (Sun Nan)

3. Forgive – Tôn Nam (Sun Nan)

4. Commitment – Tôn Nam (Sun Nan)

5. We – Tôn Nam (Sun Nan)

6. Please Don’T Leave Me – Tôn Nam (Sun Nan)

7. Perhaps In – Tôn Nam (Sun Nan)

8. Charming Island – Tôn Nam (Sun Nan)

9. Journey – Tôn Nam (Sun Nan)

10. We All Need To – Tôn Nam (Sun Nan)

11. Old Wounds – Tôn Nam (Sun Nan)

12. Sense Of Direction – Tôn Nam (Sun Nan)

13. Can’T Wait – Tôn Nam (Sun Nan)

Download

This content is locked.

Please login and comment To Unlock The Content!

About duongthien

Đam mê công nghệ, thích xem bóng đá và nghe nhạc hoà tấu.

Trả lời