Thursday , October 17 2019
Home | MUSIC | Chinese | My Love – 田馥甄 | Hebe Tien | Điền Phức Chân

My Love – 田馥甄 | Hebe Tien | Điền Phức Chân

专辑名称: My Love
歌手名称: Hebe田馥甄
发行时间: 2011年9月2日
音乐类型: 华语流行音乐
唱片公司: 华研国际音乐(HIM)

Tracklist:

1. 乌托邦 | Utopia | Thế Giới Không Tưởng
2. 要说什么 | What to Say? | Muốn Nói Gì
3. My Love
4. 請你給我好一點的情敵 | A Better Rival in Love | Xin Anh Hãy Cho Em Một Tình Địch Tốt Hơn
5. 還是要幸福 | Still in Happiness | Nhất Định Phải Hạnh Phúc
6. 魔鬼中的天使 | Devil Angel | Vị Thiên Sứ Trong Đám Ma Quỷ
7. 無事生非 | Make Trouble Out of Nothing | Vô Cớ Sinh Sự
8. 花花世界 | Flower | Thế Giới Đầy Hoa
9. 影子的影子 | Shadow’s Shadow | Cái Bóng Của Cái Bóng
10. 妳 | You | Bạn

Download

This content is locked.

Please login and comment To Unlock The Content!

About duongthien

Đam mê công nghệ, thích xem bóng đá và nghe nhạc hoà tấu.

Leave a Reply