Thứ Hai , Tháng Tư 19 2021

My Love – 田馥甄 | Hebe Tien | Điền Phức Chân

专辑名称: My Love
歌手名称: Hebe田馥甄
发行时间: 2011年9月2日
音乐类型: 华语流行音乐
唱片公司: 华研国际音乐(HIM)

Tracklist:

1. 乌托邦 | Utopia | Thế Giới Không Tưởng
2. 要说什么 | What to Say? | Muốn Nói Gì
3. My Love
4. 請你給我好一點的情敵 | A Better Rival in Love | Xin Anh Hãy Cho Em Một Tình Địch Tốt Hơn
5. 還是要幸福 | Still in Happiness | Nhất Định Phải Hạnh Phúc
6. 魔鬼中的天使 | Devil Angel | Vị Thiên Sứ Trong Đám Ma Quỷ
7. 無事生非 | Make Trouble Out of Nothing | Vô Cớ Sinh Sự
8. 花花世界 | Flower | Thế Giới Đầy Hoa
9. 影子的影子 | Shadow’s Shadow | Cái Bóng Của Cái Bóng
10. 妳 | You | Bạn

Download

This content is locked.

Please login and comment To Unlock The Content!

About duongthien

Đam mê công nghệ, thích xem bóng đá và nghe nhạc hoà tấu.

Trả lời