Thứ Tư , Tháng Tư 14 2021

[WAV]Ngu Mỹ Nhân – Ngô Thiên

Tracklist:

01. Song Of Collecting Lotus 採蓮曲 Thải Liên Khúc
02. The West Pavilion Is Filed With Moonshine 月滿西樓 Nguyệt Mãn Tây Lâu
03. Suite Of Yang Guifei 楊貴妃組曲 Dương Quý Phi Tổ Khúc
04. Southern Regions Of Yangtze River 江南 Giang Nam
05. Roamer’s Song 遊子吟 Du Tử ngâm
06. Wandering Alone 獨徘徊 Độc Bồi Hồi
07. How Many Sorrows 幾多愁 Kỉ Đa Sầu
08. Dreaming Chant 如夢令 Như Mộng Lệnh
09. The Long And Lonely Night 清夜悠悠 Thanh Dạ Du Du
10. Hand To Farewell 別亦難 Biệt Diệc Nan
11. Into Tearful Eyes 相看淚眼 Tương Khan Lệ Nhãn
12. Phoenix Hairpin 釵頭鳳 Thoa Đầu Phượng

Download Ngu Mỹ Nhân – Ngô Thiên

This content is locked.

Please login and comment To Unlock The Content!

About duongthien

Đam mê công nghệ, thích xem bóng đá và nghe nhạc hoà tấu.

Trả lời