Wednesday , July 24 2019
Home | MUSIC | Instrumental | [APE]Gió Đông Thổi – Hoàng Giang Cầm

[APE]Gió Đông Thổi – Hoàng Giang Cầm

Tracklist:

01.偏偏喜欢你
02.东风破
03.吻和泪
04.记事本
05.风含情水含笑
06.秋来秋去
07.一起走过的日子
08.你究竟有几个好妹妹
09.女人花
10.情难枕
11.晚秋
12.每一个晚上
13.把悲伤留给自己

Download

About duongthien

Đam mê công nghệ, thích xem bóng đá và nghe nhạc hoà tấu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *