Thứ Tư , Tháng Tư 14 2021

[WAV]Điện Ảnh Cương Cầm | Cinematic Piano [2010] – Wang Wei | Vương Uy

[New Age,Piano] Wang Wei – Cinematic Piano – Qi Cai Ying Hua (电影钢琴 七彩映画) [2010] [WAV] 王崴《电影钢琴 七彩映画》
Vương Uy – Điện Ảnh Cương Cầm – Thất Thải Ánh Họa
| WAV ( MB) | New Age, Piano | Instrumental | 1.2010 |

名称: 电影钢琴 七彩映画
艺人: 王崴
发行: 广州市风林文化传播有限公司
出版: 广东音像出版社
唱片编号: CN-F18-09-565-00/A.J6
发行日期: 2010-01-21

Tracklist:
01 美丽的神话 You and Me
Mỹ lệ đích thần thoại
02 木兰星 Mulan star
Mộc lan tinh
03 爱情转移 Love Transfering
Ái tình chuyển di
04 当爱已成往事 Boulevard of Broken Dreams
Đương ái dĩ thành vãng sự
05 菊花台 Chrysanthemums Terrace
Cúc hoa đài
06 星语心愿 Fly Me To Polaris
Tinh ngữ tâm nguyện
07 雪之花 Yuki No Hana
Tuyết chi hoa
08 风声 He Sound of Wind
Phong thanh
09 暗香 Gloomy Flavour
Ám hương
10 爱 Love
Ái
11 流星雨 Meteor Rain
Lưu tinh vũ
12 属于 Belong To
Thuộc vu

Download

This content is locked.

Please login and comment To Unlock The Content!

About duongthien

Đam mê công nghệ, thích xem bóng đá và nghe nhạc hoà tấu.

Trả lời