Thứ Tư , Tháng Tư 14 2021

[WAV]Face To Face II [2007] – Huang Jiang Qin & Fu Na

Huang Jiang Qin & Fu Na – Face To Face II (Guzheng VS Erhu) (2007) [WAV] 黄江琴 付娜《面对面2 古筝VS二胡》

专辑:《面对面2 古筝VS二胡》
专辑艺人:付娜 黄江琴
出版:中国长城艺术文化中心
发行日期:2007年8月
ISRC:CN-A09-07-311-00/A.J6

Tracklist:
01 Acacia 长相思
02 Zhenguan long song 贞观长歌
03 Raise the Red Lantern 大红灯笼高高挂
04 Ge Wei and Quan Yecha 戈薇与犬夜叉
05 Guess 猜调
06 Chrysanthemum Taiwan 菊花台
07 Red roses 红蔷薇
08 Great Wall never inverted 万里长城永不倒
09 Smoke condensate 一点凝烟
10 Autumn and resentment 秋怨
11 Zizhu Diao 紫竹调
12 Relatives at an early date is willing to support good injury 愿亲人早日养好伤
13 Tang Bohu Dian Qiuxiang 唐伯虎点秋香

Download

This content is locked.

Please login and comment To Unlock The Content!

About duongthien

Đam mê công nghệ, thích xem bóng đá và nghe nhạc hoà tấu.

Trả lời