Thứ Sáu , Tháng Tư 10 2020
Home | MUSIC | Vietnamese | [FLAC] Ai Ai Ai – Mây Trắng

[FLAC] Ai Ai Ai – Mây Trắng

Mây Trắng là một nhóm ca nữ nổi tiếng ở Việt Nam. Nhóm ca này được thành lập từ năm 2000 với năm thành viên ban đầu là: Ngọc Châu, Thu Ngọc, Yến Trang, Anh Thúy, Thu Thủy.

Download [FLAC] Ai Ai Ai – Mây Trắng

This content is locked.

Please login and comment To Unlock The Content!

About duongthien

Đam mê công nghệ, thích xem bóng đá và nghe nhạc hoà tấu.

One comment

Trả lời