Wednesday , July 24 2019
Home | MUSIC | Vietnamese | [FLAC] Ai Ai Ai – Mây Trắng

[FLAC] Ai Ai Ai – Mây Trắng

Mây Trắng là một nhóm ca nữ nổi tiếng ở Việt Nam. Nhóm ca này được thành lập từ năm 2000 với năm thành viên ban đầu là: Ngọc Châu, Thu Ngọc, Yến Trang, Anh Thúy, Thu Thủy.

Download [FLAC] Ai Ai Ai – Mây Trắng

About duongthien

Đam mê công nghệ, thích xem bóng đá và nghe nhạc hoà tấu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *