Wednesday , June 19 2019
Home | SOFTWARE | Graphics&Designs | proDAD Adorage 3.0.115.2 & All-in-One Effect Library (1-13)

proDAD Adorage 3.0.115.2 & All-in-One Effect Library (1-13)

proDAD Adorage là bộ hiệu ứng chuyển cảnh cho các phần mềm biên tập video nổi tiếng như: Premiere, Corel Video Studio, Sony Vegas, …

Trong bộ này gồm có 13 gói hiệu ứng với hoen 17.000 hiệu ứng chuyển cảnh khác nhau:

 • Adorage Effects Package 1 – Video Effects, Over 800 Prepared Effects
 • Adorage Effects Package 2 – Over 1400 Effects
 • Adorage Effects Package 3 – Pips & Splitscreens Effects
 • Adorage Effects Package 4 – Trick Effects
 • Adorage Effects Package 5 – Diamond Composite Effects
 • Adorage Effects Package 6 – Power FX Pearl Effects
 • Adorage Effects Package 7 – CGM Power Effects
 • Adorage Effects Package 8 – Eyecatcher FX Effects
 • Adorage Effects Package 9 – Particles and Objects Effects
 • Adorage Effects Package 10 – HD Effects
 • Adorage Effects Package 11 – HD Global Travel & Flags Effects
 • Adorage Effects Package 12 – Vacation & Travel Effects
 • Adorage Effects Package 13 – HD-Festival and Celebration FX Effects

 

 

Download

About duongthien

Đam mê công nghệ, thích xem bóng đá và nghe nhạc hoà tấu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *