Thursday , July 18 2019
Home | SOFTWARE | Tools&Utilities | TreeSize Free – Quét kích thước thư mục nhanh chóng

TreeSize Free – Quét kích thước thư mục nhanh chóng

TreeSize Free sẽ cho bạn biết kích thước của thư mục một cách chính xác và nhanh chóng nhất. Từ đó giúp giải phóng dung lượng ổ cứng của bạn.

TreeSize Free sẽ giúp bạn dọn dẹp các dữ liệu trống không sử dụng và xem tỷ lệ nén NTFS, cập nhật danh sách hay chuyển chế độ xem khác nhau như xem kích thước, phân bổ không gian, tỷ lệ nén…một cách đơn giản.

Người dùng có thể thêm mới một danh mục vào danh sách thư mục quản lý thông qua giao diện của chương trình.

Download

About duongthien

Đam mê công nghệ, thích xem bóng đá và nghe nhạc hoà tấu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *