Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  001RZ1VTzy6Yp3LudXb69690

  专辑名称:对话11·童丽与古筝
  专辑艺人:童丽
  发行公司:广州市妙音文化传播有限公司
  出版公司:九洲音像出版公司
  发行时间:2007年01月
  Tracklist:
  1. Actor Song (伶人歌) - Đồng Lệ
  2. Chôn Giấu Trong Tim (葬心) - Đồng Lệ
  3. Dòng Sông Ngăn Cách Chân Trời (一水隔天涯) - Đồng Lệ
  4. Tình Nan Chẩm (情难枕) - Đồng Lệ
  5. Thuyền Ca (船歌) - Đồng Lệ
  6. Con Thuyền Trên Thái Hồ (太湖船) - Đồng Lệ
  7. Ngũ Ca Chăn Dê (五哥放羊) - Đồng Lệ
  8. Lời Thề Tuyết Sơn (雪山盟) - Đồng Lệ
  9. Lệ Tương Tư (相思泪) - Đồng Lệ
  10. Hoa Mai Tuyết (梅花雪) - Đồng Lệ
  11. Xuân Đến Người Không Về (春来人不来) - Đồng Lệ
  12. Hận Trời Xanh Sao Nỡ Thay Lòng (怨苍天变了心) - Đồng Lệ
  13. Giữ Không Được Ánh Hoàng Hôn (留不住斜阳) - Đồng Lệ
  001RZ1VTzy6Yp3JL3pl67690
  001RZ1VTzy6Yp3Kp58R31690

  Download