Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  p066633069007 item 6fbbxf4x0600x0549 m

  专辑 | Album: 爱我别走 | Love Me Don't Leave | Yêu Em Đừng Đi
  艺人 | Singer: 童丽 | Tong Li | Đồng Lệ
  音乐风格 | Genre: Audiophile
  发行时间 | Release Date: 2006
  唱片出版发行公司|Studio: 妙音唱片 | Fung Hang Record LTD.
  Language : Mandarin

  p066633069007 item 3b90xf4x0600x0555 m

  Tracklist:

  01. Dark Gentle Wind / 醉清风 (Rượu Thanh Phong)
  02. Starry Mood / 星晴 (Sao Sáng)
  03. The Moment When The Love Passed / 当爱情经过的时候 (Khi Tình Yêu Đi Qua)
  04. My Deskmate for You / 同桌的你 (Bạn Cùng Bàn)
  05. The Night of The Poet / 夜的诗人 (Đêm Của Nhà Thơ)
  06. Love Me Don't Leave / 爱我别走 (Yêu Em Đừng Đi)
  07. Old Love Song / 老情歌 (Tình Ca Ngày Xưa)
  08. One to One / 一比一 (Một Với Một)
  09. Tears / 眼泪 (Giọt Lệ)
  10. When Love Arrives / 爱来的时候 (Khi Tình Yêu Đến)
  11. If I Remember You Next Lifetime / 下辈子如果我还记得你 (Nếu Kiếp Sau Em Vẫn Còn Nhớ Anh)
  12. Rain in June / 六月的雨 (Mưa Tháng Sáu)
  13. Wing / 翅膀 (Đôi Cánh)

  Download