Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  Cover 11 1

  CD1:

  01 让我再抱你一回
  02 哭泣的玫瑰
  03 凌晨的眼泪
  04 别再说
  05 其实我很在乎你
  06 回头一次心痛一次
  07 全世界最伤心的人
  08 最后一次的温柔
  09 难道是我上辈子欠了你
  10 走天涯
  11 姑娘我爱你
  12 犯错
  13 我把自己的爱弄丢了
  14 爱的太累
  15 冷冷的夏

  CD2:

  01 一切都是为爱
  02 传奇
  03 离开你我哭了
  04 付出不一定能收回
  05 我从雪山来
  06 斯琴高丽的伤心
  07 爱不在就放手
  08 油菜花
  09 不要在我寂寞的时候说爱我
  10 当我孤独的时候还可以抱着你
  11 心痛
  12 爱上负心人
  13 爱情海

  Download