Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  cover 2

  Tracklist:
  01. 眼色 (The Gaze)
  02. 神秘嘉宾 (Mystery Guest)
  03. 爱情是圆的 (Love Goes In Circles)
  04. 伯乐 (Admirer)
  05. 请说 (Please Speak)
  06. 病态 (Morbid)
  07. 残酷月光 (Cruel Moonlight)
  08. 慢一点 (Slow Down)
  09. 心有林夕 (A Connection To Lin Xi)
  10. 再别康桥 (Farewell To Cambridge)
  11. 传说 (Legend) ft. Jade Liu

  Download