Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  Cover 1 1

  Tracklist:

  01. 原來你什麼都不要
  02. 姊妹
  03. 解脫
  04. 衝動
  05. 水藍色眼淚
  06. 剪愛
  07. 背叛
  08. 愛到不能收
  09. 認真
  10. 空中的夢想家

  Download