Có thể bạn sẽ thích:

 • Aurora (2004) – Ikuko Kawai [FLAC]
 • Instrumental Music Collection Volume 4 (O.S.T)
 • Yoga Chakra’s Dream[320kbps]
 • List

  Nội dung chính

  WaterlilyFlowerMusic2Front

  Flower Music (花樂系列) - Waterlily (水莲) (Thủy Liên)

  Tracklist:
  1.凌波仙子 - 东湖白莲 Lăng ba tiên tử - đông hồ bạch liên
  líng bo xian zi - dong hú bái lián
  2.月下水客 - 黄莲花 Nguyệt hạ thủy khách - hoàng liên hoa
  yuè xià shuĭ kè - huáng lián hua
  3.远古菡萏 - 古代莲 Viễn cổ hạm đạm - cổ đại liên
  yuăn gŭ hàn dàn - gŭ dài lián
  4.莲座神容俨 - 佛座莲 Liên tọa thần dung nghiễm - phật tọa liên
  lián zuò shén róng yăn - fú zuò lián
  5.芙蓉照水 - 西湖红莲 Phù dong chiếu thủy - tây hồ hồng liên
  fú róng zhào shuĭ - xi hú hóng lián
  6.双影共分红 - 并蒂莲 Song ảnh cộng phân hồng - tịnh đế liên

  WaterlilyFlowerMusic2Disc

  WaterlilyFlowerMusic2Inside

  Download