Có thể bạn sẽ thích:

 • Aurora (2004) – Ikuko Kawai [FLAC]
 • Instrumental Music Collection Volume 4 (O.S.T)
 • Yoga Chakra’s Dream[320kbps]
 • List

  Nội dung chính

  Front 5

  专辑名称:情歌对唱集[寂寞]
  资源类型:APE
  发行时间:1994年
  专辑歌手:钟镇涛&章蓉舫
  专辑语言:国/英

  1、寂寞 钟镇涛/章蓉舫
  2、STAY Awhile 钟镇涛/章蓉舫
  3、舍不得 钟镇涛/章蓉舫
  4、情人的眼睛 钟镇涛/章蓉舫
  5、你是我心底的烙印 钟镇涛/章蓉舫
  6、明白 钟镇涛/章蓉舫
  7、我还记得 钟镇涛/章蓉舫
  8、Devoted to You 钟镇涛/章蓉舫
  9、情深几许 钟镇涛/章蓉舫
  10、我的世界只有你最懂 钟镇涛/章蓉舫
  11、Words 钟镇涛/章蓉舫

  CD 1 1

  Back 9

  Download