Có thể bạn sẽ thích:

List

Nội dung chính

cover 9 1

Tracklist:

01 好久没回家

02 朝拜

03 东方女孩

04 放手去爱

05 爱上你是一个错

06 打工行

07 你在他乡还好吗

08 回到初恋

09 漫步人生路

10 爱不在就放手

11 鼓浪崎之波

12 谁的眼泪在飞

13 祝你平安

Download