Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  Cover 12

  Tracklist:

  01.走了也不说声对不起
  02.因为爱情
  03.故乡的女孩
  04.女人的情歌
  05.爱的无可救药
  06.无路可退
  07.斯琴高丽的伤心
  08.遇见
  09.女人如烟
  10.冷冷的心
  11.我从雪山来
  12.手心里的温柔
  13.爱上你是一个错
  14.那里的天空不下雨
  15.牵手

  Download