Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  cover 6

  Tracklist:
  01. 烟花三月
  02. 几多愁
  03. 问候你
  04. 达古拉
  05. 云河
  06. 儿行千里
  07. 天路
  08. 故乡情
  09. 乌苏里船歌
  10. 坐上火车去拉萨
  11. 珊瑚颂
  12. 你究竟有几个好妹妹

  2 1

  Download