Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  A Little Love Fiona Fung

  Tracklist:
  01.The Glorious Death (电影 千机变 插曲)
  02.阳光.雨
  03.More Than Light
  04.遥远的...
  05.A Wonderful Day
  06.火星原居民
  07.隻眼闭
  08.Hidden Romance
  09.幸运儿
  10.Fun For Sharing
  11.Proud of You
  12.我在那一角落患过伤风
  13.Shining Friends
  14.再见 - 警察 (电影 无间道 插曲)
  15.Forever Friends
  16.Shine of the Century
  17.小伤口
  18.在你身边
  19.救生圈
  20.一点点的回忆
  21.Flow
  22.I Love Sunshine
  23.A Little Love
  24.Free
  25.避风港
  26.Special Crew
  27.不做你的情人 (电影 单身部落 插曲)

  Download