Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  Front 2

  Tracklist:

  01.因为爱情
  02.爱的血泪史
  03.新贵妃醉酒
  04.伤心城市
  05.赤裸裸的离开
  06.不要在我转身之后掉泪
  07.爱情美酒分给谁
  08.再见亦是朋友
  09.我爱上了你
  10.大声喊出我爱你
  11.漂亮的姑娘就要嫁人了
  12.谢谢你的爱
  13.三天

  Back 2

  Download