Có thể bạn sẽ thích:

esczy aesesczyvsaaa ae1

Tracklist:
01. 只有山歌敬亲人
02. 心想唱歌就唱歌 - 龚玥/李星雨
03. 山歌飞翔刘三姐 (原创歌曲)
04. 我看明月顺水流
05. 患难结交情意和
06. 山顶有花山脚香
07. 刀切莲藕丝不断
08. 世上哪见树缠藤 - 龚玥/李星雨
09. 不是仙家不是神
10. 砍柴过岭又过坡
11. 山歌飞翔刘山姐 (伴奏)

esczy aesesczyvsaaa ae2

Download [APE]Cung Nguyệt Và Lưu Tam Tỉ - Cung Nguyệt