Có thể bạn sẽ thích:

Cover 5

Tracklist:

 1. Summer Rain
 2. 逛街
 3. 趁一切還來得及
 4. 不怕
 5. 孤單
 6. 下午茶
 7. 星期六
 8. 跟随
 9. 搬家
 10. 預言(文芳/張宇合唱)
 11. 示情

Download Shopping - FannWong