Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  . .SWEET .MELODY.专辑.ape

  Tracklist:
  01. Prelude
  02. 如果…阳光
  03. Just Be Yourself
  04. Joyful Day
  05. 细细个
  06. Childhood
  07. 远视
  08. Happy Time
  09. 我在梦中见过你
  10. U Are My Everything
  11. 幸せ笑顔
  12. Little Johnny
  13. 爱情机器
  14. 逃不掉 (答谢信Demo)
  15. 世界的…我的
  16. 天生不对 (我决定走了 Demo)
  17. 我们的队友 (Make a Wish Demo)
  18. Regret (几多Demo)
  19. You Are My Everything
  20. Athena

  Download