Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  Cover 2 1

  Tracklist:

  01 走天涯
  02 马兰花
  03 雪山阿佳
  04 太湖美
  05 套马杆
  06 爱琴海
  07 小背篓
  08 我要去西藏
  09 高原蓝
  10 月亮升起来
  11 爸爸的草鞋
  12 云河
  13 三十里铺
  14 在那桃花盛开的地方
  15 女儿情

  Download