Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  Cover 4 1

   

  Tracklist:

  01.你在他乡还好吗
  02.真的好想你
  03.说句心里话
  04.相逢是首歌
  05.谁的眼泪在飞
  06.感恩的心
  07.我的中国心
  08.爱的奉献
  09.同一首歌
  10.漫步人生路
  11.迟来的爱
  12.祝你平安

  Download