Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  Cover 1 1 1

  Tracklist:
  1、大英雄 演唱:倮伍阿木 Đại anh hùng - Diễn xướng : Luo Wu E Mu
  2. 划地为牢-羽.泉 Hoa địa vi lao - Vũ . Tuyền
  3、剑侠情 演唱:陈妃平 Kiếm hiệp tình - Diễn xướng : Trần Phi Bình
  4、爱的废墟 演唱:俞静 Ái đích phế khư - Diễn xướng : Du Tĩnh
  5、纵横江湖 演唱:彝人制造 Tung hoành giang hồ - Diễn xướng : Yi Ren Zhi Zao
  6、天仙子 演唱:谢雨欣 Thiên tiên tử - Diễn xướng : Tạ Vũ Hân
  7、笑问情缘 演唱:白梦、罗晓音
  Tiếu vấn tình duyến - Diễn xướng : Bạch Mộng, La Hiểu Âm
  8、爱的废墟 演唱:罗晓音 Ái đích phế khư - Diễn xướng : La Hiểu Âm
  9、满江红 演唱:西山居众里 Mãn giang hồng - Diễn xướng : Tây San Cư Chúng Lý
  10.大英雄(配乐) Đại anh hùng ( phối nhạc )
  11.划地为牢(配乐) Hoa địa vi lao ( phối nhạc )
  12.剑侠情(配乐) Kiếm hiệp tình ( phối nhạc )

  Cover 2 1 1

  Download