Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  1 3

  Tracklist:

  01.月亮的女儿
  02.小背篓
  03.山清水秀太阳高
  04.月亮升起来
  05.情哥哥心思猜不透
  06.山丹丹花开红艳艳
  07.我热爱的故乡
  08.故园之恋
  09.三十里铺
  10.山沟沟

  Download