Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  a27cdb75tdbb6e7be8b56690

  专辑名称:步步惊心-电视剧原声音乐大碟
  专辑艺人:严艺丹、沈会斌、黄英华(配乐)
  唱片公司:唐人影视
  发行时间:2011年10月20日
  专辑语种:国语/原声专辑1CD
  专辑风格:影视原声
  资源格式:FLAC/整轨 Cue

  Tracklist:

  01. 胡歌&阿兰 - 一念执着
  02. 刘诗诗 - 等你的季节
  03. 严艺丹 - 三寸天堂
  04. 黄英华 - 步步惊心
  05. 黄英华 - 奇梦
  06. 黄英华 - 别恐惧
  07. 黄英华 - 堡垒
  08. 黄英华 - 毒
  09. 黄英华 - 陌生
  10. 黄英华 - 郁
  11. 黄英华 - 皇室来临
  12. 黄英华 - 功夫
  13. 黄英华 - 倾慕
  14. 黄英华 - 欢欣
  15. 黄英华 - 奇幻
  16. 黄英华 - 小可爱
  17. 黄英华 - 情毒
  18. 黄英华 - 不要走
  19. 黄英华 - 悲
  20. 黄英华 - 追惊

  a27cdb75t7c5f1735006c690

  a27cdb75tdbb6e822aa03690

   

  Download