Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  COVER 1 1

  专辑名称:汽车发烧碟 DSD
  ​专辑艺人:群星
  ​发行公司:广东美美音像有限公司
  ​出 版 社:辽宁广播电视音像出版社
  ​ISRC编码:CN-D14-08-416-00/A.J6
  ​发行时间:2008年06月

  Tracklist:

  01 我是一个被爱伤过的人
  02 等一分钟
  03 坐上火车去拉萨
  04 左眼皮跳跳
  05 不能说的秘密
  06 吻和泪
  07 车站
  08 不要在寂寞的时候说爱我
  09 爱我的人和我爱的人
  10 不管还有多少个明天
  11 感动天感动地
  12 这个男人曾经是我的
  13 对不起我的最爱
  14 该死的温柔
  15 别在伤口上撒盐

   

  Download