Có thể bạn sẽ thích:

 • Neat Image v8.3.5 Pro Standalone – Làm nét ảnh nhanh chóng
 • Adobe Media Encoder CC 2019 – Chuyển đổi video mạnh mẽ
 • Adobe Media Encoder CC 2015 – Phần mềm render video của hãng Adobe
 • List

  Nội dung chính

  Adorage All in One Package

  proDAD Adorage là bộ hiệu ứng chuyển cảnh cho các phần mềm biên tập video nổi tiếng như: Premiere, Corel Video Studio, Sony Vegas, ...

  Trong bộ này gồm có 13 gói hiệu ứng với hoen 17.000 hiệu ứng chuyển cảnh khác nhau:

  • Adorage Effects Package 1 - Video Effects, Over 800 Prepared Effects
  • Adorage Effects Package 2 - Over 1400 Effects
  • Adorage Effects Package 3 - Pips & Splitscreens Effects
  • Adorage Effects Package 4 - Trick Effects
  • Adorage Effects Package 5 - Diamond Composite Effects
  • Adorage Effects Package 6 - Power FX Pearl Effects
  • Adorage Effects Package 7 - CGM Power Effects
  • Adorage Effects Package 8 - Eyecatcher FX Effects
  • Adorage Effects Package 9 - Particles and Objects Effects
  • Adorage Effects Package 10 - HD Effects
  • Adorage Effects Package 11 - HD Global Travel & Flags Effects
  • Adorage Effects Package 12 - Vacation & Travel Effects
  • Adorage Effects Package 13 - HD-Festival and Celebration FX Effects

   

  Adorage Light Magic Vol 13

  prodad adorage

   

  Download