List

Nội dung chính

FilmImpact Transition Packs 3.6.1

 

Bao gồm các gói: 
Transition Pack Vol.1 V3.6.11
Transition Pack Vol.2 V3.6.6
Transition Pack Vol.3 V3.6.8
Bounce Pack V3.6.10
Motion Tween V3.6.7

Tương thích với:

Premiere Pro CC 2014 trở lên

Download