Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  1 2

  Tracklist:

  01.父老乡亲
  02.妈妈的吻
  03.儿行千里
  04.常回家看看
  05.离家的孩子
  06.人间第一情
  07.爸爸的草鞋
  08.我和草原有个约定
  09.东边太阳西边雨
  10.月光落地的声音
  11.天竺少女
  12.珊瑚颂
  13.坐上火车去拉萨
  14.九九艳阳天
  15.说句心里话
  aeae yaeeaeu 1

  Download