Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

   

  说散就散 - 袁娅维
  Being Apart - Tia Ray
  Nói Xa Là Xa- Viên Á Duy

  抱一抱 就当作从没有在一起
  Bào yī bào jiù dàng zuò cóng méi yǒu
  zài yī qǐ
  Let’s give each other a hug,And treat it
  as if we were never together
  Ôm một lần sau cuối rồi thì xem như
  chưa từng bên nhau bao giờ

  好不好 要解释都已经来不及
  Hǎo bù hǎo yào jiě shì dōu yǐ jīng lái bu jí
  Would this be ne?,Since
  it’s too late for any explanation
  Có được không anh, giờ đây đã chẳng kịp để giải thích nữa rồi

  算了吧 我付出过什么没关系
  Suàn le ba wǒ fù chū guò shèn me méi guān xì
  Forget it,What I have sacriced
  doesn’t matter
  Thôi anh nhé,em đã hi sinh đủ rồi , giờ thì mặc kệ nhau đi

  我忽略自己 就因为遇见你
  Wǒ hū lüè zìjǐ jiù yīn wèi yù jiàn nǐ
  I neglect myself,Upon meeting you
  Em buông xuôi chính mình chỉ bởi vì gặp gỡ anh

  没办法 好可怕 那个我 不像话
  Méi bàn fǎ hǎo kě pà nà gè wǒ bù xiàng huà
  There’s no other solution, how scary
  I was out of my own control
  Chẳng còn cách nào khác, thật đáng sợ , con người em vô lí vậy đấy

  一直奋不顾身 是我太傻
  Yī zhí fèn bù gù shēn shì wǒ tài shǎ
  Giving it all,How foolish I was
  Cứ cho đi hết mình là bởi em quá dại khờ thôi

  说不上爱别说谎 就一点喜欢
  Shuō bu shàng ài bié shuō huǎng jiù yī diǎn xǐhuān
  That wasn’t love, don’t lie, That was just a droplet of affection
  Không thể ngỏ lời yêu thì đừng dối gian nhau, xem như rung động nhất
  thời thôi mà

  说不上恨别纠缠 别装作感叹
  Shuō bu shàng hèn bié jiū chán bié zhuāng zuò gǎn tàn
  That wasn’t hatred, let’s stop the entanglement, let’s shake off that act of
  regret
  Không thể oán hận thì đừng giày vò nhau thế nữa, đừng vờ như thở than

  就当作我太麻烦 不停让自己受伤
  Jiù dàng zuò wǒ tài má fan bù tíng ràng zì jǐ shòu shāng
  Just treat it as I was being troublesome,
  Looking for ways to hurt myself
  Xem như em dính phải rắc rối , luôn khiến bản thân chịu tổn thương khôn
  nguôi

   

  我告诉我自己 感情就是这样
  Wǒ gào sù wǒ zì jǐ gǎn qíng jiù shì zhè yàng
  I told myself,This is how a relationship is
  Em luôn tự nhắc mình tình yêu là vậy đấy

  怎么一不小心太疯狂
  Zěn me yī bù xiǎo xīn tài fēng kuáng
  How we would accidentally fall into the world of craziness
  Không cẩn thận chút thôi là cuồng si ngay đó mà

  抱一抱 再好好觉悟不能长久
  Bào yī bào zài hǎo hǎo jué wù bù néng cháng jiǔ
  Let’s give each other a hug,And learn that this wouldn’t last
  Ôm nhau rồi em mới sực tỉnh ngộ tình mình chẳng thể dài lâu mãi

  好不好 有亏欠我们都别追究
  Hǎo bù hǎo yǒu kuī qiàn wǒmen dōu bié zhuī jiù
  Would this be ne?Let’s
  not pursue the debts that we owe each other
  Được không đây, có nợ nần gì cũng xin đừng truy cứu nữa

  算了吧 我付出再多都不足够
  Suàn le ba wǒ fù chū zài duō dōu bù zú gòu
  Forget it,However much I sacrice,
  it would never be enough
  Thôi anh nhé , dù phải trả giá bao nhiêu đi nữa thì cũng không đủ đâu

  我终于得救 我不想再献丑
  Wǒ zhōng yú dé jiù wǒ bù xiǎng zài xiàn chǒu
  I am nally
  saved from embarrassing myself
  Cuối cùng rồi em cũng được giải thoát, chẳng muốn lại đọa đày thêm nữa

  没办法 不好吗 大家都 不留下
  Méi bàn fǎ bù hǎo ma dà jiā dōu bù liú xià
  There’s no other solution,Isn’t it good that none of us had stayed?
  Kết thúc đi, không được sao , chẳng ai níu giữ nữa đâu

  一直勉强相处 总会累垮
  Yī zhí miǎn qiáng xiāng chǔ zǒng huì lèi kuǎ
  Forcing ourselves to bear with each other,We would eventually wear out
  Cứ ngập ngừng miễn cưỡng bên nhau như vậy chỉ càng hắt hiu đời nhau
  thôi.

  说不上爱别说谎 就一点喜欢
  Shuō bu shàng ài bié shuō huǎng jiù yī diǎn xǐhuān
  That wasn’t love, don’t lie, That was just a droplet of affection
  Không thể ngỏ lời yêu thì đừng dối gian nhau, xem như rung động nhất
  thời thôi mà

  说不上恨别纠缠 别装作感叹
  Shuō bu shàng hèn bié jiū chán bié zhuāng zuò gǎn tàn
  That wasn’t hatred, let’s stop the entanglement, let’s shake off that act of
  regret
  Không thể oán hận thì đừng giày vò nhau thế nữa, đừng vờ như thở than

  就当作我太麻烦 不停让自己受伤
  Jiù dàng zuò wǒ tài má fan bù tíng ràng zì jǐ shòu shāng
  Just treat it as I was being troublesome,
  Looking for ways to hurt myself
  Xem như em dính phải rắc rối , luôn khiến bản thân chịu tổn thương khôn
  nguôi

  我告诉我自己 感情就是这样
  Wǒ gào sù wǒ zì jǐ gǎn qíng jiù shì zhè yàng
  I told myself,This is how a relationship is
  Em luôn tự nhắc mình tình yêu là vậy đấy

  怎么一不小心太疯狂
  Zěn me yī bù xiǎo xīn tài fēng kuáng
  How we would accidentally fall into the world of craziness
  Không cẩn thận chút thôi là cuồng si ngay đó mà

  别后悔 就算错过
  Let’s not regret,Even if we missed each other
  Đừng hối hận chi , xem như ta đã lạc bước đi nhau thôi mà

  在以后 你少不免想起我
  I will cross your mind in the future
  Dù mai này anh có đôi lần thoáng chợt nhớ đến em

  还算不错
  That doesn’t sound too bad
  Vậy cũng tốt lắm rồi

  当我不在你会不会难过
  Would you be sad when I’m no longer there?
  Khi chẳng còn em kề bên nữa thì anh có buồn lắm không

  你够不够我这样洒脱
  I have let everything go,Could you even do it?
  Anh có cảm thấy tự do thoải mái như em không?

  说不上爱别说谎 就一点喜欢
  Shuō bu shàng ài bié shuō huǎng jiù yī diǎn xǐhuān
  That wasn’t love, don’t lie, That was just a droplet of affection
  Không thể ngỏ lời yêu thì đừng dối gian nhau, xem như rung động nhất
  thời thôi mà

  说不上恨别纠缠 别装作感叹
  Shuō bu shàng hèn bié jiū chán bié zhuāng zuò gǎn tàn
  That wasn’t hatred, let’s stop the entanglement, let’s shake off that act of
  regret
  Không thể oán hận thì đừng giày vò nhau thế nữa, đừng vờ như thở than

  将一切都体谅 将一切都原谅
  Jiāng yī qiè dōu tǐ liàng jiāng yī qiè dōu yuán liàng
  Let’s understand,Let’s forgive
  Biết cảm thông và tha thứ cho nhau mọi điều

  我尝试找答案 而答案很简单
  Wǒ cháng shì zhǎo dá àn ér dá àn hěn jiǎn dān
  I’ve tried to search for an answer,Yet it was simple
  Em cố tìm ra câu trả lời ,nào ngờ lại đơn giản đến vậy

  简单得很遗憾
  Jiǎn dān dé hěn yí hàn
  It was so simple that it was kind of a pity
  Đơn giản đến mức phải ngậm ngùi bao xót xa tiếc nuối

  因为成长 我们逼不得已要习惯
  Yīn wéi chéng zhǎng wǒmen bī bù dé yǐ yào xí guàn
  Because of growth,We have to get used to it
  Chỉ bởi đã trưởng thành rồi , ta phải đành tập đương đầu với số phận
  nghiệt ngã thôi

  因为成长 我们忽尔间说散就散
  Yīn wéi chéng zhǎng wǒmen hū ěr jiān shuō sàn jiù sàn
  Because of growth,We grew apart suddenly,Helplessly.
  Chỉ bởi trưởng thành rồi ,ta bất chợt lỡ lời nói xa nhau là xa thật sao

  Download