Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  8 1

  Tracklist:

  01 情深意长
  02 天涯
  03 蒙古人
  04 这一瞬间
  05 知道不知道
  06 知音
  07 三十里铺
  08 月儿弯弯照九州
  09 二月里来
  10 十送红军
  11 失恋追想曲
  12 在那遥远的地方
  13 雁南飞

  9 1

  Download