Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  1

  Tracklist:

  01 愿嫁汉家郎
  02 红蔷薇
  03 情人再见
  04 你的眼神
  05 月光小夜曲
  06 庭院深深
  07 油麻菜籽
  08 送别
  09 生相逢
  10 烟雨斜阳
  11 梦中人
  12 恰似你的温柔
  13 诉衷情

  2

  Download