Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  cover

  Tracklist:

  01 在那桃花盛开的地方 4:17
  02 父老乡亲 4:28
  03 信天游 4:07
  04 天路 4:47
  05 妈妈的吻 3:43
  06 敢问路在何方 4:37
  07 梦驼铃 3:47
  08 太湖美 4:03
  09 九九艳阳天 4:32
  10 外婆的澎湖湾 4:41
  11 中华民谣 4:35
  12 常回家看看 4:36
  13 说句心里话 4:55

  Download