Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  cover 1

  Tracklist;
  01. Going Home.flac
  02. Lark In The Clear Air.flac
  03. A Perfect Indian.flac
  04. Don't Keep Your Distance.flac
  05. Nocturne.flac
  06. Scarborough Fair.flac
  07. Where's My Love.flac
  08. Make Believe It's Your First Time.flac
  09. Yesterday Once More.flac
  10. Amaxing Grcae.flac
  11. Greensleeves.flac
  12. Moon River.flac
  13. Because I Love You.flac

  Download