Có thể bạn sẽ thích:

 • 彭游恋歌最爱精选 – Du Hồng Minh & Bạch Giai Tuệ [WAV]
 • 最佳美声.影音典藏精选2CD – Bành Giai Tuệ[WAV]
 • Tình yêu của chúng tôi | Our Story | 我們的故事 – Hồ Dương Lâm[WAV]
 • List

  Nội dung chính

  cover 7

  Tracklist:

  1. 滴嗒/ Tíc Tắc
  2. 花好月圆夜(合唱:阿辉)/ Hoa Hảo Nguyệt Viên
  3. 冰凌花/ Hoa Băng Lăng
  4. 女人花/ Hoa Phụ Nữ
  5. 兰花草/ Cỏ Hoa Lan
  6. 江南女花中花/ Nữ Giang Nam Hoa Trong Hoa
  7. 真的好想你/ Thật Sự Rất Nhớ Anh
  8. 渔家姑娘在海边 /Cô Gái Làng Chài ở Ven Biển
  9. 美丽江南/ Giang Nam Đẹp
  10. 我是画中人/ Em Là Người Trong Tranh
  11. 和谐春天/ Mùa Xuân Hài Hòa

  aeae yaeeaeu1

  Download